Průmyslová temperace

30 let zkušeností a nabídka ucelené řady temperačních jednotek uspokojuje široké spektrum požadavků všech zákazníků.

Cíle firmy

Naším cílem je poskytnout investorovi kompletní servis při realizaci těchto zakázek tak, aby měl jednoho garanta, který ručí za správnost, kompletnost a 100% funkčnost celého systému.

Průmyslové chlazení

Moderní technologie, absolutní jakost a spojení se silnými body Zákazníka, jež HITEMA využívá pro svůj růst. HITEMA je společnost, která prokázala konkurenční schopnost a velkou pružnost vzhledem k požadavkům trhu.
Více zde...

Průmyslové chlazení

EurochillerThermokeyHitemaMita

Průmyslová temperace

Sella

Průmyslová klimatizace

Thermocold

Stlačený vzduch

Orlik

Poskytujeme tyto služby

Služby

Průmyslové chlazení a temperování technologických kapalin

Společnost Novotný-Chlazení s.r.o. zajišťuje inženýrskou, dodavatelskou, montážní a servisní činnost v oblasti průmyslového chlazení a temperování technologických kapalin. V ČR a SR exkluzivně zastupujeme výrobce chladících věží, průmyslových klimatizací, zařízení pro chlazení kapalin, tj. chladících systémů a zařízení pro průmyslovou temperaci, atd. - společnosti EUROCHILLER, HITEMA a SELLA.

Průmyslové chlazení

Specializujeme se na řešení pro průmyslové chlazení, temperování technologických kapalin a to především pro plastikářský, gumárenský, chemický, farmaceutický a strojírenský průmysl. Zabýváme se jak rekonstrukcemi stávajících chladících systémů, tak i dodávkami nových technologických celků chladících systémů s aplikacemi FREE COOLING SYSTÉMŮ, nebo využitím odpadního tepla k vytápění. Velký důraz klademe na ekonomiku provozu celého chladícího systému.

Naše dodávky vždy zahrnují kompletní chladící systém, včetně elektromontážních, potrubářských prací a systémů M+R. Součástí našich služeb jsou veškeré předprojektové a projektové práce včetně výpočtu tepelných bilancí, potřebných chladících výkonů, z toho plynoucích dimenzí potrubí v závislosti na tlakových ztrátách systému atd. Mezi naše služby patří i krátkodobý či dlouhodobý pronájem chladicích jednotek a chladicích zařízení, prodej energií a provozování systémů chlazení subdodavatelskou formou.

Společnost Novotný-Chlazení vyvinula a úspěšně aplikuje monitorovací systém pro přenos a archivaci veškerých provozních dat na PC a GSM uživatele a naším servisem. Vlastní servisní zázemí umožňuje garanci nástupu na opravu do 24h. Periodické servisy zařízení jsou realizovány na základě dlouhodobých servisních smluv.

Naším cílem je poskytnout investorovi kompletní servis při realizaci těchto zakázek tak, aby měl jednoho garanta, který ručí za správnost, kompletnost a 100% funkčnost celého systému.

Marcel Novotný - jednatel
Novinky z firmy

  AKTUÁLNÍ INFORMACE z naší společnosti (veletrhy, výstavy apod.) zde...

© 1997-2013  Novotný - Chlazení, s.r.o.    | tel: +420 469 681 149 (621)    | fax: +420 469 681 211    | poslat e-mail